ИСТОРИЯ НА МЕТРОТО

Метрото (съкратено от метрополитен; известно още като подземна железница) е градскиизвънградскиметрополен, или комбинация от някои от тези, бърз обществен железопътен транспорт, често изцяло или отчасти пътуващ под земята. Метрото спира на метростанции в населени места, както и в близост до важни транспортни възлизабележителности и други обекти.

Линиите на метрото и техни отделни участъци могат да бъдат подземни (тунели), наземни и надземни (мостове и естакади). Общата дължина на линиите варира в различните градове, като може да достигне от 2 - 3 км до 1300 км (в Ню Йорк).
Названието „метрополитен“ (метро) е прието в много страни. То произлиза от името на компанията Metropolitan Railway („столична железница“), която е построила първото метро в Лондон


Въпреки че компанията е британска, днес във Великобритания се използва термина underground, а в САЩ subway или metro (във Вашингтон например) или някакво местно понятие или съкращение като БАРТ в Сан Франциско например. Името на Metropolitan Railway е придобило популярност във Франция, където компанията спечелила конкурса за строителство на парижкото метро.
В Германия има два вида транспорт - U-Bahn (Untergrundbahn) и S-Bahn (Stadtbahn): първият вид се състои от подземни линии, а вторият - от надземни и наземи линии, които образуват обща система на градски транспорт. Аналогично, в Чикаго и други градове в САЩ, където железопътната линия преминава главно по естакади, съществува термин el или (от англ. elevated - „повдигнат“).


Първата метро-линия е била построена в Лондон през 1863 година и е била малко по-дълга от 5 километра. Първоначално композициите в него са били теглени от парен локомотив, който изпълвал с черен дим тунелите в следствие на не добра вентилация.


По-късно, през 1890 година, в Лондонското метро е била построена и първата електрическа линия. През 1891 година подобно съоръжение е било построено и в ГлазгоуШотландия.

Бостън е първият американски град с метро, открито през 1897 година. Първата подземна железница в Ню Йорк е построена през 1904 година. Повече от 150 града в света имат метро.

В континентална Европа, най-старата подземна линия е построена от френски инженери през 1875 година в Истанбул, но тя била с ограничена дължина и вагоните са били задвижвани от животинска тяга. Поради този факт най-често се приема, че първото метро в Европа е построено в Будапеща през 1896 година. 


Първоначално вагоните в метрото нямали прозорци — конструкторите мислели, че никой няма да иска да гледа в тъмния тунел...ОР+